جمله تصادفی

وقتی آدم‌ها حرف می‌زنند کاملا به حرفشان گوش بده، اغلب مردم هیچ‌گاه گوش نمی‌دهند.