جمله تصادفی

اگر می‌خواهید عرض خیابان را طی کنید، یک یا دو درجه تغییر مسیر، آسیبی به شما نخواهد زد. اما اگر می‌خواهید از عرض اقیانوس بگذرید چند درجه خطا در محاسبه می‌تواند شما را به دردسر بیندازد.

جملات کوتاه از یوهان ولفگانگ فون‌گوته 12