جمله تصادفی

من فکر می کنم که احتمالا با گذشت زمان، به جای سیاسی سازی کمک های بشردوستانه، انسانی سازی سیاست رخ خواهد داد.

جملات کوتاه از یوهان ولفگانگ فون‌گوته 12