جمله تصادفی

وقتی ناامید می‌شوم بخاطر می‌آورم که در طول تاریخ، راه حق و عشق همواره پیروز بوده ‌است؛ حکمرانان و قاتلان در برهه‌ای شکست ناپذیر جلوه می‌کنند؛ ولی درنهایت همه آنها سقوط کرده‌اند؛ همیشه به این واقعیت فکر کنید.

جملات کوتاه از زرتشت (Zoroaster) 25