جمله تصادفی

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.

جملات کوتاه از آلبرت اینشتین (Albert Einstein) 46