جمله تصادفی

مرد باش و با شهامت حرف دلت را بزن، گرچه ممکن است حرفهایت با دیدگاه‌های امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.

جملات کوتاه از الکساندر دوما (Alexandre Dumas) 21