جمله تصادفی

همه کتاب‌های خوب یک وجه مشترک دارند و آن اینکه آنها از هر اتفاقی که برای شما افتاده واقعی‌تر هستند. و بعد از اتمام خواندن کتاب به شما این حس دست می‌دهد که هرچه در کتاب روی داده، در اصل برای شما اتفاق افتاده است و شما نسبت به تمامی آن احساس تعلق می‌کنید. بدی‌ها و خوبی‌ها، رنج‌ها و لذت‌ها، مکان‌ها و مردمانی که در کتاب بودند و حتی وضعیت آب و هوا. و اگر بتوانید در سایر آدم‌ها این احساس را به وجود آورید آنگاه شما نیز یک نویسنده هستید.

جملات کوتاه از الکساندر دوما (Alexandre Dumas) 21