جمله تصادفی

انسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد.

جملات کوتاه از جرج برنارد شاو 57