جمله تصادفی

بار اندوه را به تنهایی می‌توان کشید، اما برای شاد بودن به دو نفر نیاز است.

جملات کوتاه از آدولف هیتلر (Adolf Hitler) 34