جمله تصادفی

دو آدم گرسنه دو برابر یک آدم گرسنه خطر ندارد؛ اما دو آدم رذل ده برابر خطرناک می شوند.

جملات کوتاه از مارک تواین (Mark Twain)‏ 15