جمله تصادفی

زمانی که جوان بودم فکر می‌کردم پول مهم‌ترین چیز در زندگی است، الان که پیر شدم مطمئن شدم که همینطور است.

انسان موفق کسی است که شکست می‌خورد، اما خود را شکست خورده نمی‌داند.

سخنان در موضوع: شکست