جمله تصادفی

بین مرد و زن امکان دوستی نیست. اشتیاق، تنفر، ستایش و عشق وجود دارد، ولی دوستی ممکن نیست.

"هدفی آنقدر بزرگ و هیجان‌انگیز تعیین کنید که در عین ترسناک بودن، شما را هیجان‌زده کند."

"Set a goal to achieve something that is so big, so exhilarating that it excites you and scares you at the same time."

سخنان در موضوع: موفقیت