جمله تصادفی

آموزش قوی‌ترین سلاحی است که می‌توانید برای تغییر دنیا از آن استفاده کنید.

به محض اینکه از مسیر اخلاق منحرف شویم، دیگر شخصیت دینی نخواهیم داشت؛ در دین چیزی وجود ندارد که از چارچوب اخلاق خارج باشد؛ مثلاً انسان نمی‌تواند دروغگو و بیرحم باشد و درعین حال مدعی شود خدا را در درون خویش احساس می‌کند.

سخنان در موضوع: دین و مذهب