جمله تصادفی

زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه

واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی

 

هیچکس با حس تنفر نسبت به انسان دیگری، به خاطر رنگ پوست، پیشینه یا مذهبش به دنیا نمی‌آید.
مردم برای نفرت داشتن باید آموزش ببینند و اگر مردم می‌توانند تنفر را یاد بگیرند،
چرا به آنها عشق و محبت را یاد ندهیم؟
عشق است که از ذات انسان سرچشمه می‌گیرد نه متضادش.