جمله تصادفی

تنها تفاوت بین قدیس و گناهکار این است که هر قدیسی گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری آینده‌ای دارد.

مردم باید بیشتر از اشیا مورد ترمیم، تازگی، احیا، اصلاح و بازخرید قرار بگیرند؛ هیچ گاه کسی را دور نیندازید.

جملات کوتاه و سخنان آدری هپبورن (Audrey Hepburn)

سخنان در موضوع: روابط