جمله تصادفی

بزدل‌ترین مرد کسی است که عشق را در زنی بیدار کند، بدون اینکه قصد دوست داشتن او را داشته باشد

من خوش شانس بوده ام، فرصت ها معمولا جلو نمی آیند؛ بنابراین اگر زمانی آمدند؛ باید آن ها را بقاپید.