جمله تصادفی

عده کمی از مردم بیش از یک یا دو بار در سال فکر می کنند؛ من با یکی، دو بار فکر کردن در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم.

افلاطون (Plato) درباره روابط گفته:

سعادت جامعــه بــه مراتب مــهم تر از سعادت فرد می باشد

سخنان در موضوع: روابط