زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه


واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی