جمله تصادفی

نمی‌توان وجودِ خداوند را به این دلیل که مسائل غیر اخلاقی وحشتناک و خشونت‌های غیر انسانی به نامِ او انجام می‌گیرد، انکار کرد؛ امتحان‌های خدا دشوار است؛ خداوند صبور و در عین حال هراس انگیز است؛ در دنیای امروز و فردا او مشکل پسند ترین است.

حضرت «آدم» یک بشر بود و بس، او سیب را نه بخاطر سیب بودنش، بلکه بخاطر ممنوعیتش می‌خواست.

سخنان در موضوع: دین و مذهب