جمله تصادفی

به دلیلِ ضعیف بودنِ هندوستان نیست که طرفدارِ برقراری آرامش در آن هستم؛ من می‌خواهم هندوستان قدرت و نفوذِ خود را آگاهانه در راهِ از میان برداشتنِ خشونت به کار گیرد؛ برای آگاهی به قدرتِ خویش، نیازی به اسلحه نیست.

می دانی دلبری چیست ؟ راهی ست برای گرفتن جواب بله بدون اینکه سوال مشخصی پرسیده باشی