جمله تصادفی

انسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد.

همان طور که رنگ سفید شامل پرتوهاى رنگى است احترام به زندگى نیز شامل همه عناصر و مؤلفه هاى اخلاق است : عشق . مهربانى . همدلى . صلح و صفا . قدرت بر عفو کردن و بخشیدن

جملات کوتاه و سخنان آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)