جمله تصادفی

بشر بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است.

دو پناهگاه در مقابل مصیبت های زندگی وجود دارد : موسیقی و گربه ها

جملات کوتاه و سخنان آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)