جمله تصادفی

هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست. انسان‌ها می‌گویند که اگر خوش‌شانس باشی بهتر است. اما من ترجیح می‌دهم هوشیار باشم، چراکه وقتی شانس به سراغم بیاید از دستش نخواهم داد.

من نسبت به همه آنچه زندگى خوانده مى شود نمى توانم احساسى جز احترام و توجه داشته باشم.نمى توانم از شفقت ورزیدن نسبت به هر چیزى که زندگى و حیات خوانده مى شود خوددارى کنم. این . آغاز و بنیان اخلاق است . اخلاق عبارت است از احساس مسؤولیت بى حد و مرز نسبت به همه موجودات

سخنان در موضوع: روابط