خوشبختی چیزی بیشتر از سلامتی خوب و حافظه ای بد نیست

جملات کوتاه و سخنان آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)

سخنان در موضوع: سن و سال