جمله تصادفی

موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر است، بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست دهید

خوشبختی چیزی بیشتر از سلامتی خوب و حافظه ای بد نیست

جملات کوتاه و سخنان آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)

سخنان در موضوع: سن و سال