جمله تصادفی

به دوستی ای که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می شود باید باور داشت

کاش هیچوقت حس ترس را تجربه و کشف نمی‌کردم، این حس لحظه‌هایم را خراب و شادیم را از بین می‌برد.