جمله تصادفی

وقتی آدم‌ها حرف می‌زنند کاملا به حرفشان گوش بده، اغلب مردم هیچ‌گاه گوش نمی‌دهند.

باب مارلی (Bob Marley) درباره خدا گفته:

من طرف سیاه‌پوست‌ها نیستم، طرف سفید‌پوست‌ها هم نیستم، من فقط طرف خداوند هستم

سخنان در موضوع: خدا