جمله تصادفی

روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم. واقعیت خنده دار ترین لطیفه دنیا است.

باب مارلی (Bob Marley) درباره عشق گفته:

بزدل‌ترین مرد کسی است که عشق را در زنی بیدار کند، بدون اینکه قصد دوست داشتن او را داشته باشد