جمله تصادفی

بزدل‌ترین مرد کسی است که عشق را در زنی بیدار کند، بدون اینکه قصد دوست داشتن او را داشته باشد

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده‌ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند تبدیل کنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید.

سخنان در موضوع: موفقیت