جمله تصادفی

نمی‌توان وجودِ خداوند را به این دلیل که مسائل غیر اخلاقی وحشتناک و خشونت‌های غیر انسانی به نامِ او انجام می‌گیرد، انکار کرد؛ امتحان‌های خدا دشوار است؛ خداوند صبور و در عین حال هراس انگیز است؛ در دنیای امروز و فردا او مشکل پسند ترین است.

ابن سینا (Avicenna) درباره موسیقی گفته:

موسیقی، صدای خداست.