جمله تصادفی

وقتی که هیچ کس را نداشته باشی برایش یک فنجان چای درست کنی، وقتی که هیچ کس به تو احتیاجی نداشته باشد؛ آن جاست که زندگی دیگر به پایان رسیده است.

هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست. انسان‌ها می‌گویند که اگر خوش‌شانس باشی بهتر است. اما من ترجیح می‌دهم هوشیار باشم، چراکه وقتی شانس به سراغم بیاید از دستش نخواهم داد.