جمله تصادفی

می‌گویی باران را دوست داری
ولی از چتر استفاده می‌کنی تا زیر آن راه بروی
می‌گویی خورشید را دوست داری
ولی وقتی خورشید می‌درخشد دنبال پناهگاه می‌گردی
می‌گویی باد را دوست داری
ولی وقتی باد می‌وزد پنجره‌هایت را می‌بندی
بخاطر همین است که می‌ترسم وقتی می‌گویی دوستت دارم