جمله تصادفی

زمانی که جوان بودم فکر می‌کردم پول مهم‌ترین چیز در زندگی است، الان که پیر شدم مطمئن شدم که همینطور است.