جمله تصادفی

"هدفی آنقدر بزرگ و هیجان‌انگیز تعیین کنید که در عین ترسناک بودن، شما را هیجان‌زده کند."

"Set a goal to achieve something that is so big, so exhilarating that it excites you and scares you at the same time."