جمله تصادفی

ای کاش پول ما را تبدیل به کسی که هستیم نمی‌کرد. ای کاش می‌توانستیم جامعه را به عقب برگردانیم

جمله در مورد: دین و مذهب 18